Đăng nhập | Đăng ký | Vấn đề thường gặp
Trang chủ > Liên hệ
1. Dịch vụ khách hàng
Nếu trong quá trình chơi có vấn đề gì, hay có kiến nghị gì, xin liên hệ chúng tôi; nếu có chổ nào chưa hài lòng trong phong cách dịch vụ, xin hãy kịp thời nhắc nhở.
cs.tiencanh@gmail.com

2. Hợp tác bán ra
Hoan nghênh tất cả các công ty, đại lý, cửa tiệm có tiếp cận hay hợp tác phân phối sản phẩm của chúng tôi, cùng nhau phát triển.
cs.tiencanh@gmail.com

3. Tiên Cảnh luôn hi vọng thông qua thị trường rộng rãi lẫn sự hợp tác của các nhãn hiệu, để cung cấp 1 sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng.
cs.tiencanh@gmail.com


Bookmark and Share
Copyright 2011-2012 tiencanh.com All rights reserved