Đăng nhập | Đăng ký | Vấn đề thường gặp
Trang chủ > Chính sách cá nhân

Lời mở đầu:để đảm bảo tính thông tin cá nhân của tài khoản, quyền bảo mật cá nhân, Tiên Cảnh (gọi tắt là trang chủ) tuyệt đối tôn trọng và bảo mật. Để hiểu rõ thêm về cách chúng tôi hổ trợ, thu thập, ứng dụng và bảo vệ thông tin cá nhân được cung cấp, xin đọc qua bản chi tiết chính sách bảo mật của chúng tôi.

1. Mục đích khi thu thập thông tin
    Khi bạn Đăng ký thành thành viên của chúng tôi, trang chủ sẽ mời bạn cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên họ, số cmnd, địa chỉ, điện thoại, Email.v.v. những thông tin này đều dùng để hổ trợ bạn khi Mua, kỷ lục vật phẩm, tích lũy tiền game, thông tin chuyển khoản.v.v.

2. liên quan đến cách sử dụng Cookies
     để cung cấp dịch vụ tốt nhất, trang chủ có thể sẽ Sử dụng cookies để lưu trữ thông tin người sử dụng. Cookies sử dụng do:thống kê số người online, test chế độ trình duyệt. Những thông tin này chỉ dùng để phân tích thị trường và học hỏi thêm. Cookies cũng có thể đứng ra làm bên thứ ba, ví dụ: công ty dịch vụ quảng cáo thiết lập quảng cáo trên trang chủ chúng tôi, các công ty dịch vụ quảng cáo này có thể dùng Cookies thu thập và xác nhận thông tin cá nhân của bạn, người làm quảng cáo đều có thể thông qua cách này để tiến hành phân tính chỉ tiêu tiêu dùng lẫn đánh giá sức ảnh hưởng, tất cả thông tin chỉ cung cấp để làm tài liệu phân tích.

3.  Chia sẻ dữ liệu
     Chúng tôi sẽ không bán, lợi dụng, hay cho bất kỳ ai mượn thông tin về cá nhân hay tập đoàn, trừ trong tình huống sau, trên nguyên tắc của chính sách chúng tôi, sẽ chia sẻ với bên thứ 3 thông tin của bạn trong trường hợp sau.
    1?Để cung cấp cho bạn các dịch vụ và quyền lợi khác, cần phải chia sẻ với nhà tài trợ hoạt động hay người cung cấp tiện ích cho bạn, chúng tôi sẽ bổ xung giải thích rõ ràng trong thời gian hoạt động, bạn có thể tự do chọn nhận hay không nhận các dịch vụ và ưu đãi này.
    2? Cơ quan tư pháp yêu cầu; hay khi chúng tôi phát hiện hành vi vi pháp trong game. Dựa theo sự an toàn của công chúng làm chuẩn, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin để hổ trợ điều tra.

4.  Link liên kết
     Các trang liên kết chúng tôi cung cấp, sẽ có các giải thích hay quy tắc sử dụng khác nhau chẳng hạn, xin hãy tìm hiểu cẩn thận, chúng tôi không đảm bảo quyền bảo mật của người sử dụng trong đó.

5. Các biện pháp tự bảo vệ
     Xin hãy tự bảo quản tài khoản lẫn mật mã hay bất kỳ thông tin cá nhân nào, không nên cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ ai cung cấp cho người khác, nếu là dùng chung máy tính hay dùng trong mạng công ty, xin đăng xuất trước khi tắt, để tránh bị người khác đọc thông tin và tin nhắn cá nhân của bạn.

6. Giải thích sự thay đổi bảo mật
    chúng tôi sẽ bảo lưu quyền xóa, tăng hay thay đổi tuyên bố về quyền bảo mật thông tin bất kỳ lúc nào, bất kỳ tuyên bố bảo mật nào, cũng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ lúc được đưa ra.

     Thời gian cập nhật gần nhất là:Tháng 5-2012.

 

 

 


Bookmark and Share
Copyright 2011-2012 tiencanh.com All rights reserved