Đăng nhập | Đăng ký | Vấn đề thường gặp
Trang chủ > Điều khoản dịch vụ

Để đảm bảo quyền lợi của bạn, xin đọc chi tiết các điều khoản của dịch vụ chúng tôi. Và đồng ý với các quy phạm trong điều khoản sau.

1.(Điều khoản nhận thức và chấp nhận)
   Sau khi bạn đăng ký trở thành thành viên, thì có thể sử dụng các mục dịch vụ dành cho thành viên Tiên Cảnh (Gọi tắt là Tiên Cảnh), để chứng minh là đã đọc, hiểu và đồng ý với các nội dung điều khoản của chúng tôi. Khi thành viên sử dụng Tiên Cảnh, nghĩa là ngoại trừ đồng ý với các điều khoản của Tiên Cảnh, còn đồng ý với các quy phạm của Tiên Cảnh đối với thành viên (Bao gồm nội dung quy tắc game, Trung tâm dịch vụ khách hàng, các dòng thông thông các quy phạm của dịch vụ.v.v.)và tuân thủ các quy định của pháp luật.
   Nếu chưa đủ 20 tuổi, ngoại trừ phù hợp các điều kiện, hay cùng phụ huynh (người đại diện hay giám hộ được pháp luật chỉ định) đọc qua, hiểu và đồng ý nội dung các điều khoản của TQDN, thì mới được sử dụng hay tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2.(thành viên phải cập nhật việc thêm và sửa đổi các điều khoản )
    Công ty Tiên Cảnh bảo lưu quyền tăng hay sửa đổi các điều khoản cho thành viên, khi có điều khoản tăng thêm hay sửa đổi , Tiên Cảnh sẽ có thông báo trên Trang chủ về việc sửa đổi, không có thông báo riêng biệt. Nếu không đồng ý nội dung sửa đổi, xin đừng tiếp tục sử dụng dịch vụ, nếu có thông báo mà vẫn tiếp tục sử dụng, thì sẽ mặc định là đồng ý với điều khoản đã thêm hay sửa đó.

3.(Giới thiệu dịch vụ)
    Dịch vụ bao gồm game, mạng xã hội.v.v. các loại dịch vụ, sẽ liên tiếp đưa ra các trang liên kết cho người sử dụng. thành viên của Tiên Cảnh cần tự mình đáp ứng các nhu cầu thiết bị cung cấp mạng, lẫn phụ trách các loại phí dùng như「Giá cước kết nối Internet」, 「Phí điện thoại」.v.v..

4.(Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên)
   a. Khi đăng nhập chính xác tài khoản đăng ký, hoàn thành chính xác thông tin cá nhân. Thông tin đăng nhập nếu có thay đổi, nên cập nhật ngay lập tức. Khi thông tin không chính xác, hay thông tin đăng nhập chưa tiến hành cập nhật khi có thay đổi, hay có bất kỳ hành vi nào nhằm lừa dối, Tiên Cảnhsẽ bảo lưu quyền cấm sử dụng dịch vụ.
   b.1.thành viên không được lợi dụng Tiên Cảnh tiến hành các hành vi thương nghiệp nào.
   b.2. Ngoài trừ tuân thủ các điều khoản của Tiên Cảnh, còn phải đồng ý tuân thủ quy định kết nối internet.
   b.3.thành viên không được dùng Tiên Cảnh tuyên truyền, phát tán các ảnh hay nội dung mang tính lăng mạ, phỉ báng, thô tục, dâm tô, khiêu khích.
   b.4. thành viên đồng ý cần phải tôn trọng bản quyền, cấm phát biểu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền lợi của người khác, ảnh hay file dưới bất kỳ hình thức nào.
   c.1. Sau khi trở thành thành viên của Tiên Cảnh, tất cả quyền thuộc tất cả thành viên được Tiên Cảnh đề cập thỏa thuận sở hữu, thành viên sử dụng theo điều khoản trên, không được cho mướn, hay mượn, chuyển khoản hay nhường cho bên thứ 3 sử dụng .
   c.2.thành viên có nghĩa vụ bảo quản Tài khoản, Mật mã lẫn các thông tin thành viên khác của Tiên Cảnh, và có trách nhiệm đối với tất cả hoạt động, hành vi của tài khoản này.
   c.3.Nếu thành viên phát hiện tài khoảnhay mật mã bị người khác sử dụng phi pháp hay phá hoại, nên thông báo ngay cho công ty Tiên Cảnh lập tức. Nếu do sơ hở trong bảo quản của bạn, dẫn đến tài khoản, mật mã bị người ta sử dụng phi pháp, Công ty Tiên Cảnh sẽ không phụ trách xử lý.

5.(Hạn chế nạp cash)
   thành viên sử dụng các dịch vụ nạp cash, thì phải hiểu sau khi số điểm nạp cash vào trang chủ hay chuyển vào các mục phí của Tiên Cảnh, không thể Hủy, thay đổi, hoàn trả hay chuyển vào các trang mạng khác.
    Nếu sử dụng các cách nạp ảo không chính đáng「nạp 」, Tiên Cảnh bảo lưu quyền cấm sử dụng dịch vụ, và truy tố trách nhiệm pháp luật.

6.(Thay đổi và chấm dứt dịch vụ)
    thành viên nếu gặp tình huống sau, Tiên Cảnhcó thể cấm hay thay đổi các dịch vụ Tài khoản bất kỳ lúc nào, và không cần phải thông báo trước. Các bất tiện, tổn thất hay vấn đề có thể xuất hiện khi chấm dứt hay thay đổi quyền sử dụng của bội viên, Tiên Cảnh sẽ không chịu trách nhiệm.
   1.thành viên đăng nhập không tiến hành đăng ký thông tin thực.
   2. Người sử dụng Tiên Cảnh hay gần giống tên Tiên Cảnh.
   3.sử dụng tiếng hoa, tiếng anh hay bất kỳ ký tự số nào lẫn các văn bản khiếm nhã làm tên của Tiên Cảnh.
   4.Mạo nhận người khác đăng nhập tài khoản Tiên Cảnh.
   5.sử dụng cách nạp cash ảo bất chính.
   6. Vi phạm điều khoản Tiên Cảnh.
   7.Các hành vi vi phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng hay thuần phong mỹ tục.
   8.Vi phạm pháp luật hiện hành.

7.(Tạm ngừng hay chấm dứt dịch vụ)
    Trong các trường hợp sau, Công ty Tiên Cảnh có quyền đình chỉ hay chấm dứt toàn bộ hay 1 phần dịch vụ, các vấn đề, bất tiện hay tổn thất phát sinh Tiên Cảnh sẽ không chịu trách nhiệm.
   1.Khi Tiên Cảnh tiến hành bảo trì các thiết bị phần cứng và phần mêm hay các thiết bị liên quan.
   2. Mà phát sinh sự cố.
   3. Vì các nguyên tố như thiên tai khiến Tiên Cảnh không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ.
   4. Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ các thành viên khác và bên thứ ba, sự an toàn của thông tin dữ liệu.
   Nếu vì người sử dụng vi phạm pháp lệnh hay điều khoản Tiên Cảnh hay do sự cố không quy trách nhiệm về Công ty Tiên Cảnh mà tạo thành toàn bộ hay 1 phần dịch vụ Tiên Cảnh tạm dừng hay đình chỉ, phí khi tạm dừng hay đình chỉ sẽ tính theo bình thường.

8.(Quyền thay đổi dịch vụ)
   Tiên Cảnh sẽ bảo lưu quyền thêm, bớt hay sửa đổi toàn bộ hay 1 phần quyền lợi trong Tiên Cảnh, và không có thông báo cá nhân, thành viên không thể vì thế mà yêu cầu bồi thường.

9.(Phạm vi trách nhiệm)
    Dịch vụ dựa theo các nhu cầu đặc biệt của một số người sử dụng chỉ định trong kế hoạch của Công ty Tiên Cảnh, Công ty Tiên Cảnh không đảm bảo Tiên Cảnh sẽ hoàn toàn phù hợp yêu cầu của mọi người.
    Tiên Cảnh có thể chỉ vì bản thân, hay các hợp đồng giữa các nhà tài trợ hay các trang hệ thống thông tấn liên quan, sự cố các thiết bị phần cứng phần mềm;hay các thao tác do con người khiến tạm thời dịch vụ bị chấm dứt hay không thể sử dụng , làm chậm trễ, sự truyền tải hay lưu trữ dữ liệu bị lỗi;Hay bị bên thứ 3 xâm nhập hệ thống xóa hay ngụy tạo các dữ liệu chẳng hạn. Công ty Tiên Cảnh trong tình trạng không thể bảo đảm sự ổn định, an toàn, không bị lỗi, lẫn không bị dừng của các dịch vụ. thành viên cần phải hiểu tất cả khả năng có thể tạo thành tổn thất khi sử dụng Tiên Cảnh, không thể vì thế mà yêu cầu bồi thường.

10.(Thông tin chính sách bảo mật thông tin thành viên)
    Đối với các thông tin thành viên đã tham gia đăng ký, bạn đồng ý lưu trữ trong phạm vi thu thập, xử lý, truyền tại lẫn xử dụng hợp lý hoặc các vấn đề tiện nghi phát sinh thông tin của thành viên của Công ty Tiên Cảnh, tiến hành sử dụng nghiên cứu phân tích thị trường hay cung cấp hổ trợ cho bên pháp lý.
   Đổi với thông tin lưu trữ của thành viên đăng nhập, Công ty Tiên Cảnh trước khi nhận được sự đồng ý của thành viên, sẽ không tiết lộ tên tuổi, địa chỉ, địa chỉ EMAIL lẫn thông tin người bảo hộ cho người khác, nhưng không bao gồm các trường hợp sau:
  1.Bị cơ quan chức năng, cảnh sát hay cơ quan pháp lý yêu cầu.
  2.Nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công chúng hay bảo vệ Công ty Tiên Cảnh hay lợi ích người khác.
  3.Thành viên vi phạm pháp lệnh hay điều khoản của Tiên Cảnh.
  4.Trong trường hợp khẩn cấp vì để bảo vệ các thành viên khác và thân phận bên thứ 3, nội dung giao dịch, quá trình game, lẫn sự toàn vẹn của thông tin cá nhân.

11.(Quyền sở hữu trí tuệ)
    Tất cả tác phẩm lẫn dữ liệu, bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật doanh nghiệp, các tài sãn trí tuệ khác trên trang mạng công ty, tất cả quyền hay quyền lợi khác, đều thuộc Công ty Tiên Cảnh hay người có quyền lợi sở hữu, giải quyết phải thông qua Công ty Tiên Cảnh hay người có quyền lợi sỡ hữu trao quyền, thành viên không thể tự tiện copy, truyền phát, sửa đổi, biên tập hay bất kỳ hình thức nào, bất kỳ mục đích sử dụng nào, người vi phạm đều phải chịu trách nghiệm trước pháp luật.

12.(Hiệu lực 1 số các điều khoản khác)
   Khi toàn bộ hay 1 phần các điều khoản thành viên đã định trong hợp đồng này vô hiệu, cũng không ảnh hưởng hiệu lực của các điều khoản khác.

13.(Luật điều hành)
   Quyền giải thích lẫn ứng dụng Điều khoản Tiên Cảnh, lẫn quan hệ quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên do sử dụng Tiên Cảnh, tương thích với pháp luật Việt Nam (Không bao gồm pháp luật dân sự hay các pháp quy tương tự. )

14.(Tòa Án Có Thẩm Quyền)
   Vì điều khoản Tiên Cảnh mà có tranh nghị, đều đồng ý dựa vào tòa án nhân dân bản địa sơ thẩm

 

 


Bookmark and Share
Copyright 2011-2012 tiencanh.com All rights reserved